Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

OFTAJ DEMANDOJ

Mi tute ne havas antaŭpreparan edukadon. – Kiun metion mi lernu, se mi intencas studi ĉe la Germana Ŝufaklernejo?

Ni rekomendas edukadon kiel industria ŝufarist /-ino, ĉar per tiu-ĉi vi jam lernas la bazajn konojn pri industria ŝufarado. Estas la plej bona preparo al la studoj ĉe Germana Ŝufaklernejo. Alia akceptebla vojo prepariĝi estas lerni la metion de mezurŝuist /-ino, ortopedia ŝuist /-ino, ŝusupropretigist /-ino aŭ faklaborist /-ino pri ledopritraktado.

 

Mi lernis la profesion de ledaĵpretigist /-ino sed ne en ŝuindustrio. Ĉu mi rajtas studi ĉe la Germana Ŝufaklernejo?

Jes, sed tiukaze necesas 12-monata gvidata praktika laboro en ŝufabrikanta entrepreno ĉar la lernita profesio ne estas sufiĉe fakrilata.

 

Mi lernis la profesion de selist /-ino, valizfarist /-ino, mansakfarist /-ino, ledaĵetfarist /-ino? Ĉu mi tamen rajtas partopreni la studadon ĉe la Germana Ŝufaklernejo?

Ĉi-tie valoras la sama respondo kiel al la antaŭa demando. Tiuj profesioj estas ja parencaj sed ne sufiĉe fakrilataj. Tial necesas 12-monata gvidata praktika staĝo en ŝufabrikanta entrepreno.

 

Mi lernis la metion de tajlor /-ino. Ĉu mi rajtas plikleriĝi ĉe la Germana Ŝufaklernejo?

La metio de tajlor /-ino estas multflanke simila al ledopritraktaj profesioj sed ne sufiĉe fakrilata. Ni rekomendas dujaran praktikan staĝon en ŝufabrikanta entrepreno.

 

Mi jam finstudis mododezajnon sed mi preferus specialiĝi pri ŝuoj kaj akcesoraĵoj. Ĉu mi rajtas plistudi ĉe la Germana Ŝufaklernejo?

Mododezajnaj studoj kiuj peras la bazojn de tajlokonstrukciado kaj produkttekniko povas estas rigardataj kiel parte fakrilataj. Depende de viaj antaŭkonoj ni postulas gviditan 12- ĝis 24-monatan praktikan staĝon. Tio-ĉi klarigendas dum individua aspira interparolado.

 

Kio estas gvidata praktika staĝo?

Gvidata staĝo estas enentreprena edukado en la ŝuindustrio, kiu gvidas la praktikant /inon tra ĉiujn fabrikajn procedojn, tiamaniere ke li / ŝi lernu ĉiujn necesajn bazajn konojn kaj lertojn pri la ŝufarado. Ni volonte sendas al vi staĝoplanon.

 

Mia dezegna talento ne estas tre granda. Ĉu mi prefere inskribiĝu por modeldezajno aŭ por produkttekniko?

Kvankam sendube iugrade lerneblas dezegni ni konsilas la modeldezajnan studon nur al aspirantoj kun sufiĉa kreativa talento.

 

Mi timas ke miaj financaj rimedoj eble ne sufiĉos por vivteni min. – Ĉu mi havos la tempon labori parttempe?

La horaroj ĉe la Germana Ŝufaklernejo enhavas 30 horojn semajne dum 40 semajnoj jare. Aldoniĝas ampleksaj projektaj taskoj kiuj postulas minimume 10 horojn semajne. Tio-ĉi konformas al la labortempo de plentempa laboristo. Ne restas multe da tempo por plia laboro.

 

Kiaj profesiaj ebloj ekzistas post la studofino? – Ĉu mi havos ŝancon ricevi laborpostenon en Germanio?

Ekipita per la titolo de „Ŝtate ekzamenita ŝuteknikist /-ino“ malfermiĝas ĉiuj ebloj. Niaj finstudintoj estas en- kaj eksterlande serĉataj fakuloj. Tamen vi jam dekomence konsideru la eblon internacie dungiĝi.

 

Kian salajron mi havos kiel freŝe bakita ŝuteknikist /-ino?

Tiu-ĉi demando ne estas facile respondebla. Dependas de via individua engaĝiĝo – jam dum la edukado – kian postenon kaj kiun salajron vi akiros.

 

Ĉe kiuj entreprenoj eblas labori kiel ŝuteknikist /-ino?

Germanaj kaj internaciaj modo-, ŝu- kaj akcesoraĵomarkoj dungas niajn finstudintojn same kiel entreprenoj de la akompana industrio kaj de la komerco. Ekzistas neniu germana ŝu-entrepreno, en kiu niaj ŝuteknikistoj ne havu signifajn postenojn. DSF-finstudintoj troviĝas sur ĉiuj kontinentoj ĉe la grandaj nomoj de la internacia ŝu-negoco.

 

Ĉu mi rajtas fari ŝuojn por mi mem dum mia edukado?

Vi rajtas! Ni eĉ rekomendas al vi profiti de ĉiu libera minuto por realigi viajn proprajn ideojn. Nur tiamaniere vi estiĝos vera specialisto!

   

We collaborate
with real professionals!

Contact us about special deals!