Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

EDUKAJ ENHAVOJ

La dujara edukado ĉe la Germana Ŝufaklernejo estas laŭleĝe kreita en formo de lernmoduloj. Tiel estiĝas solidaj bazaj kompetentoj en ĉiuj ĝeneralaj kaj fakaj konoj.

La ĝeneralaj lernmoduloj prosperigas matematikajn konojn, gepatrajn kaj fremdajn komunikokapablecojn kaj disponigas kongruajn laborteknikojn. Aldoniĝas okupiĝo pri la temo kvalitmastrumado.

Samtempe per la transfakaj lernmoduloj estiĝas labororganiza, materialteknika kaj produktteknika bazoj. La aldonaj ekzercoj en la laborejoj de la ISC Germany (Internacia Ŝukompetenta Centro) kaj la praktika transformado de propraj dezajnoj kaj konstrukcioj en vesfoteblajn ŝuojn garantias fortan praktikan rilaton.

La konstrucia tekniko por disvolvo de ŝumodeloj estas instruata same per tradicia manlabora metodo kiel per komputilaj konstrukciprogramoj (CAD). Programita tajlado, komputilaj kalkulado kaj mezurigo kompletigas la teknikon.

La transfakaj lernmoduloj estas la samaj en ambaŭ studfakaj “modeldezajno” kaj “produkttekno”. La fakspecifaj lernmoduloj diferencas laŭ la elektita ĉeftemo kaj tiamaniere profundigas la specialajn fakajn kampojn. Ekde la studjaro 2020/21 validos nova studplano. Ĝi aperos en tiu ĉi retejo tiel rapide kiel eblas.

   

We collaborate
with real professionals!

Contact us about special deals!